Φιλοσοφία

«Το μυαλό δεν είναι ένα δοχείο για γέμισμα, αλλά μια φωτιά για άναμμα»
Πλούταρχος

Στο φροντιστήριο Συμμετρία θέτουμε στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής μας φιλοσοφίας το μαθητή : Κατανοούμε τις ανάγκες του και ως μαθητή αλλά και ως εφήβου, ενισχύουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του που θα τονώσουν τη διαδικασία εκπαίδευσής του, εδραιώνουμε αμοιβαία εμπιστοσύνη τόσο με τον ίδιο όσο και με το οικογενειακό του περιβάλλον, τον καθοδηγούμε και συμπορευόμαστε στο δρόμο του προς την επιτυχία.
Τον εμπνέουμε..!

Γι΄ αυτό και δίνουμε τον δικό μας ορισμό για τη Συμμετρία :

orismos