Γιατί Εμάς

Προσπαθώντας να προσφέρουμε το καλύτερο δυνατό σύνολο εφοδίων για τα παιδιά σας - τους μαθητές μας, παρέχουμε :

  • Εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό
  • Κλειστά γκρουπ 1- 4 μαθητών
  • Ομοιογενή τμήματα έως 8 μαθητών
  • Διετή προετοιμασία για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις
  • Δανειστική βιβλιοθήκη
  • Προγραμματισμένες ενημερώσεις γονέων
  • Ευχάριστο, ασφαλές και εύρυθμο διδακτήριο
  • Ενημέρωση για επαγγελματικό προσανατολισμό

Έχοντας ως τελικό στόχο την επιτυχία των μαθητών μας στις Πανελλαδικές εξετάσεις, που έρχεται με τις απαραίτητες γνώσεις, την σκληρή εξάσκηση και την καλή ψυχολογία, προσπαθούμε παράλληλα να μένει και κάτι σε ότι αφορά την παιδεία..