Ά Λυκείου

Μάθημα
Ώρες
 • Έκθεση - Έκφραση
 • Άλγεβρα
 • Γεωμετρία
 • Αρχαία
 • Φυσική
 • Χημεία
 • ΣΥΝΟΛΟ
 • 3
 • 3
 • 2
 • 3
 • 2
 • 2
 • 15