Β' Λυκείου Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών

Μάθημα
Ώρες
 • Έκθεση - Έκφραση
 • Αρχαία
 • Αρχαία (Προετοιμασία για Γ΄Λυκείου)
 • Λατινικά (Προετοιμασία για Γ΄Λυκείου)
 • Ιστορία (Προετοιμασία για Γ΄Λυκείου)
 • ΣΥΝΟΛΟ
 • Μαθηματικά (Προετοιμασία για Γ΄Λυκείου)
 • Βιολογία (Προετοιμασία για Γ΄Λυκείου)
 • 4
 • 5
 • 1
 • 1
 • 1
 • 12
 • 2
 • 1