Γ΄ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών

Μάθημα
Ώρες
 • Έκθεση - Έκφραση
 • Αρχαία
 • Ιστορία
 • Λατινικά
 • ΣΥΝΟΛΟ
 • Μαθηματικά Γενικής Παιδείας
 • Βιολογία Γενικής Παιδείας
 • 4
 • 5
 • 2
 • 2
 • 13
 • 2
 • 2