Γ΄Λυκείου Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Μάθημα
Ώρες
 • Έκθεση - Έκφραση
 • Μαθηματικά
 • Πληροφορική
 • ΑΟΘ
 • ΣΥΝΟΛΟ
 • Βιολογία Γενικής Παιδείας
 • Ιστορία Γενικής Παιδείας
 • 4
 • 6
 • 3
 • 3
 • 16
 • 2
 • 2