Πρόγραμμα Γυμνασίου

Α΄ Γυμνασίου

Μάθημα
Ώρες
 • Μαθηματικά
 • Αρχαία
 • Γλώσσα
 • ΣΥΝΟΛΟ
 • 3
 • 2
 • 2
 • 7

 

Β΄ Γυμνασίου

Μάθημα
Ώρες
 • Μαθηματικά
 • Αρχαία
 • Γλώσσα
 • ΣΥΝΟΛΟ
 • 3
 • 2
 • 2
 • 7

 

Γ΄ Γυμνασίου

Μάθημα
Ώρες
 • Μαθηματικά
 • Αρχαία
 • Γλώσσα
 • Φυσική
 • ΣΥΝΟΛΟ
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1
 • 7